Profil

Forretningsområder

Virksomheden Bern Martens dk beskæftiger sig med følgende forretningsområder:

  • Udvikling af programmer, herunder databaseløsninger
  • Tilpasning af standard-programmer; blandt andet udvikling af makroer og skabeloner
  • Udvikling og afholdelse af IT-kurser
  • Coaching/Replacement (Human Resource) i forbindelse med afskedigelser/jobsøgning

Programmer

Siden 1985 har Michael Bern-Martens udviklet professionelle programmer og databaseløsninger til erhvervslivet og det offentlige.

Den nok største løsning blev udviklet i perioden 1989-1991, og var til Hjemmeværnet. Løsningen – kaldet HJVPAS for Hjemmeværnet Personel Administrative System – har siden implementering i 1991-1992 kørt på mere end 60 lokationer fordelt over hele landet med flere brugere hvert sted. Data er blevet udvekslet fra Hjemmeværnsdistrikterne (dataopsamlende enheder) til Hjemmeværnsregioner og videre til Hjemmeværnskommandoen (central databehandling og statistik).

I slutningen af 1990’erne blev det besluttet at Forsvaret skulle anvende et almindeligt centralt virksomhedssystem (SAP) til styring af hele Forsvaret. Systemet fik navnet DeMars. Som følge heraf blev det også besluttet, at Hjemmeværnet skulle integreres i DeMars. De sidste enheder i Hjemmeværnet stoppede med brugen af HJVPAS i sommeren 2003.

Efter det store udbredelse af PC’er til næsten alle danske hjem i slutningen af 1990’erne, er afløseren for HJVPAS nu på plads: KompPAS. KompPAS er udviklet specielt til de frivillige enheder i Hjemmeværnet for derved at give dem en væsentlig nemmere hverdag omkring administrationen af det frivillige personel.

Herudover har Michael Bern-Martens også udviklet avancerede databaseløsninger til finanssektoren, flere ministerier, kommuner og andre brancher.

Makroer og skabeloner

Med udgangspunkt i de standard-programmer – typisk Microsoft Office – der anvendes i virksomhederne, udvikler Bern Martens dk skabeloner og makroer i fx Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access m.m.

Løsningerne spænder fra simple dokumentskabeloner over avancerede skabeloner med databaseintegration til større databaser i Access og Microsoft SQL Server.

Undervisning

Sideløbende med udviklingsopgaverne er der afholdt kurser i og udviklet kursusmateriale til de  mest populære PC-programmer på markedet; Windows, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Project, Access, Delphi og InterBase.

Kurserne dækker niveauerne fra korte introduktionskurser over grundlæggende og udvidede kurser til kurser i fx makroprogrammering og Visual Basic for Applications.

Den store erfaring inden for ovennævnte kurser er brugt til også at afholde kurser i Projektledelse, Praktisk Pædagogik, Præsentationsteknik og andre kurser målrettet til at løfte kompetencen hos IT-undervisere, IT-supportere m.m.

Kontakt Michael Bern-Martens for nærmere information og en komplet kursusfortegnelse.

Der har gennem tiden været undervist hos mange virksomheder og kursuscentre, og herunder er blot et lille udvalg nævnt:

  • Atea
  • Softworld
  • HTD
  • Professionel Partner

Coaching/Replacement

Det værste man som medarbejder i en virksomhed kan komme ud for er en fyring. Og det uanset om fyringen er en enkeltstående eller en massefyring. Som mellemleder eller direktør er det at uddele fyresedler det mest følsomme i ens virke.

Gennem mange års erfaring som både virksomhedsleder og mellemleder har Michael Bern-Martens opnået en stor personlig erfaring i håndteringen af processen omkring afskedigelser – og det er vel at mærke en erfaring, der er opnået på begge sider af skrivebordet.

Herudover har Michael Bern-Martens også erfaring med processen omkring genplacering og coaching af medarbejdere, der skal have et kompetenceløft på det faglige eller personlige plan. Denne erfaring er blandt andet brugt hos en større københavnsk konsulentvirksomhed, hvor Michael fungerede som projektchef på en licitation under den tidligere regerings plan “Flere i arbejde”.