Praktisk Pædagogik

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der skal undervise voksne personer eller formidle viden.

Forudsætninger

Kurset kræver ingen forudgående kendskab som underviser.

Kursets indhold

Kurset indeholder følgende emner, som gennemgås i teori og i praksis:

Indlæring

Hvad er at lære?

 • Definition af indlæring
 • Definition af undervisning
 • Indlæringens faktorer
 • Indlæringsfremmende faktorer
 • Indlæringsformer
 • Indlæringsforløb, glemsel og overindlæring

Planlægning og tilrettelæggelse

 • Undervisningsmål
 • Krav, vilkår og kriterier
 • Fra mål til lektionsplan
 • De 5 faser

Gennemførelse

 • Undervisningsprincipper
 • Gennemførelse af undervisningen
 • Undervisningsmetoder
 • Undervisningsteknik
 • Problemer i undervisningen
 • Undervisningsmidler

Kontrol

 • Uddannelseskontrol
 • Kontrolarter
 • Prøver
 • Kontrolformer
 • Karaktergivning
 • Vurdering og revision

Undervisningsplaner

 • Undervisningsplanens indhold
 • De 7 faser
 • Lektionsplanen

Under hele kurset vil kursisternes viden og erfaringer blive inddraget, ligesom underviseren vil komme med konkrete eksempler fra det virkelige liv; herunder egne erfaringer som underviser gennem mange år.

På kurset vil der blive anvendt selvkonfrontation som en integreret del af undervisningen. Dette betyder, at kursisterne videofilmes, mens de afholder prøvelektioner for klassen.

Mål med kurset

Efter kurset

 • Er kursisterne “klædt på” som underviser
 • Har kursisterne praktisk erfaring med undervisning
 • Kender kursisterne de metoder og teknikker, der kan anvendes i undervisning
 • Har kursisterne prøvet at omsætte teori til praksis hvad angår undervisning

Form, varighed og materiale

Kurset afholdes som foredrags- og samtaleundervisning med praktiske opgaver.

Kurset varer 3-4 dage afhængigt af deltagerantallet.

Kursisterne får det gennemgåede materiale udleveret.