Projektledelse for alle

En introduktion til projektledelse og projektstyring – for alle der arbejder med projekter

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med eller skal til at arbejde med projekter og projektledelse.

Forudsætninger

Kurset kræver ingen forudgående kendskab til projekter og projektledelse.

Kursets indhold

Kurset beskriver på almindeligt dansk hvad er “projekter og projektledelse”. Følgende emner gennemgås i teori og i praksis:

 • Hvad er et projekt?
 • Projektlederen
 • Projektdeltageren
 • Projektplanen
 • Planlægning
 • Udførelse
 • Evaluering af projektet

Under hele kurset vil kursisternes viden og erfaringer blive inddraget, ligesom underviseren vil komme med konkrete eksempler fra det virkelige liv; herunder egne erfaringer som projektdeltager og projektleder gennem mange år.

Mål med kurset

Efter kurset

 • Har kursisterne en solid basisviden om projektledelse
 • Kender kursisterne projektlederens opgaver og ansvar
 • Kender kursisterne projektdeltagerens opgaver og ansvar
 • Kan kursisterne planlægge et projekt
 • Kan kursisterne anvende WBS, Gannt og PERT
 • Har kursisterne viden om faldgruberne i projektledelse

Form, varighed og materiale

Kurset afholdes som foredrags- og samtaleundervisning med praktiske opgaver.

Kurset varer 2 dage.

Kursisterne får det gennemgåede materiale udleveret.