Projektledelse for projektledere

Projektlederen som leder

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med eller skal til at arbejde som projektledere.

Forudsætninger

Kurset kræver forudgående kendskab til projekter og projektledelse svarende til kurset Projektledelse for projektledere og -deltagere.

Kursets indhold

Kurset beskriver på almindeligt dansk hvad projektlederens rolle og opgaver er. Følgende emner gennemgås i teori og i praksis:

 • Generel projektledelse
 • Projektlederen
 • Projektdeltageren
 • Projektgruppen
 • Definitionsfasen

Under hele kurset vil kursisternes viden og erfaringer blive inddraget, ligesom underviseren vil komme med konkrete eksempler fra det virkelige liv; herunder egne erfaringer som projektdeltager og projektleder gennem mange år.

Mål med kurset

Efter kurset

 • Har kursisterne en solid basisviden om projektlederens rolle og opgaver
 • Kender kursisterne projektdeltagerens opgaver og ansvar
 • Kan kursisterne fastsætte et projekts mål
 • Kan kursisterne sammensætte en projektgruppe under hensyntagen til Belbin’s roller
 • Kan kursisterne anvende High Performance Team Model
 • Kan kursisterne definere de typiske fejl som projektledere
 • Har kursisterne uddybende viden om definitionsfasen i et projekt
 • Kan kursisterne anvende Leavitt’s model
 • Kender kursisterne et projekts risici og kan lave en risikoanalyse

Form, varighed og materiale

Kurset afholdes som foredrags- og samtaleundervisning med praktiske opgaver.

Kurset varer 1 dag.

Kursisterne får det gennemgåede materiale udleveret.

Som en del af materialet får kursisterne et eksempel på en Projekthåndbog.