• Udvikling af Windows-programmer, herunder databaseløsninger baseret på SQL Server
  • Tilpasning af Microsoft Office-programmer; blandt andet udvikling af makroer i Visual Basic for Applications og skabeloner
  • Udvikling og afholdelse af IT-kurser; primært i Microsoft Office
Undervisning / Møde