Beregning af successiv kalkulation

Excel regneark til beregning af opgavers varighed ud fra beregningsmetoden Successiv Kalkulation. Arkets opbygning gør det muligt at kopiere opgaver fra Project til Excel og fra Excel til Project.

Her Excel-filen her!